Hrana

Človek se vse življenje hr ani s tem, kar zraste na zemlji. Prav od v zemlji obstoječih snovi je odvisna tudi kakovost prehrane. Za največji del prebivalstva se dandanes pridelujejo živila na velikih agrarnih površinah z uporabo umetnih gnojil in kemičnih sred­stev, znanih kot insekticidi, fungicidi, herbicidi itd. Na podlagi raznih bolezenskih pojavov se porajajo vedno večji dvomi o tako nenaravno pridelani hrani. Prav tako glede pomanjkanja rudnin v zemlji in pridelkih. Rudnin ni mogoče nadomestiti samo s kalijevimi, fosfatnimi in dušičnimi gnojili iz kemične tovarne. Člov ekovo telo mora dobiti s hrano mnogo več ra­zličnih rudninskih snovi, ki jih zemlja z umetnimi gnojili ne dobi. Ameriški zdravnik dr. Charles Northen je pri svojih bolnikih odkril vzroke različnih bolezni prav v rudnin pomanjkljivi prehrani in se kot eden prvih posvetil temu problemu z raziskovanjem rudnin v rodovitni zemlji. Ugotovil je naslednje:

"V izropanih tleh ni rudninskega ravnovesja, zato ne moremo uspešno zdraviti bolezni, nastalih zaradi po­manjkanja rudnin." Glavni poljski pridelki so torej hkrati nosilci škodljivih kemičnih snovi moderne agrokemije in mineralno osi­romašena 'živila. 

Pestujte Jednoduse Lekarske Konopi PestujteJednoduse.cz Tisice Studii Dokazujicich Ucinky Lekarskeho Konopi